Göteborgs Uppfinnareförening – föreningen för alla uppfinnare oavsett var i landet du bor

Produkter från medlemmar i föreningen!

Ordföranden berättar

Idag är vi den största uppfinnareföreningen i landet med cirka 300 medlemmar. Vi har både fysiska möten och digitala medlemsmöten med föredrag/utbildningar, inspiration och mycket annat. Vi har ett ålderspann från 17 år och uppåt till den ansenliga åldern av 90+ och drygt 25 % är kvinnor. Kompetensen är bred och erfarenheterna är stora, vi hjälper varandra framåt på bästa sätt. Föreningens medlemmar signerar alla ett sekretessavtal vilket fungerar som ”dörröppnare” mellan föreningens medlemmar.
Du som inte är uppfinnare men vill vara en del av vår verksamhet och har en kunskap som är värdefull för våra uppfinnare är förstås välkommen. Du kan vara industridesigner, patentjurist, patentingenjör, advokat, prototyptillverkare, har verkstadslokaler eller något helt annat.

Du vill helt enkelt vara med för att skapa bättre förutsättningar för våra innovativa och kreativa medlemmar och tillsammans skapar vi ett bättre Sverige. 

I september 2020 startade vi samarbetet med NyaSaker. Tillsammans utvecklar vi en webbplats där Sveriges uppfinnare gemensamt marknadsför sina produkter och tjänster. Våra medlemmar får hela 30 % rabatt på den redan låga årskostnaden 1 000 kr.

Du som vill bli medlem, välkommen med ett mail till info@guf.se och vi kontaktar dig.

Vill du stötta vår verksamhet som sponsor är du också väldigt välkommen med ett mail till info@guf.se.

Mer information finns på www.guf.se det går också bra att nå oss på 070-212 01 67.

Lena Nyström
/ordförande