Referenser

Mari Banck

– NyaSaker fyller en stor funktion då många innovatörer inom hjälpmedelsbranschen behöver hjälp att marknadsföra sina produkter. Vi kan genom Innovationssluss Vivan stötta från idé till produkt, men sedan står de på egna ben. Många av innovatörerna har tagit fram produkter som hjälper dem i sina dagliga arbeten och har varken tiden eller musklerna som krävs för att marknadsföra och sälja. Jag tycker att NyaSaker är ett utmärkt sätt för innovatörer att få ut sina produkter, för människor som söker hjälpmedel för eget behov samt för personal inom vårdsektorn som arbetar med att hitta hjälpmedel till de som behöver, säger Mari Banck, innovationsstödjare och utvecklingsledare Region Värmland.

Mikael Gånheim

Mikael Gånheim, tidigare innovationsrådgivare vid Innovationssluss Vivan, Region Värmland, säger så här om NyaSaker:
– Vi som hjälper till vid innovationer av hjälpmedelsprodukter och tjänster arbetar mycket med omvärldsbevakning. Många jobbar med liknande produkter i olika delar av landet, och vi behöver ju se om innovationen kanske redan finns. Det är lovvärt att det finns en samlingsplats som NyaSaker, både att se vad som finns men också en möjlighet för den lilla innovatören såväl som för det stora företaget att marknadsföra sin produkt. Att sprida för resten av Sverige och världen vad som finns utvecklat är viktigt.

Lena Nyström

Som ordförande och rådgivare i Göteborgs uppfinnareförening träffar jag många uppfinnare med idéer men också många som har utvecklat sina idéer till färdiga produkter och tjänster.

När man har en tidig idé är det viktigt att veta vad som redan finns på marknaden och denna sajt kan vara till stor hjälp för många att scanna av hur det ser ut idag inom vissa segment. 

De som har en färdig produkt/tjänst behöver ofta flera sätt att kunna marknadsföra sig på och här ser jag att NyaSaker kan bli ett utmärkt skyltfönster där många små innovativa företag blir synliga på ett förmånligt sätt. Steget till marknadsintroduktion är svår för nya företag, konkurrensen är stor och därför behövs stöd på olika sätt.

H.C Products

Caroline, till höger i bild, är en av ägarna till företaget H.C Products AB och berättar om varför de är med i Hjälpmedelskatalogen på NyaSaker:
– Att vara med i Hjälpmedelskatalogen ser vi som en stor möjlighet för oss att nå ut till personer och personal som vi inriktar oss till. Bra intiativ av Hjälpmedelskatalogen att samla oss vårdpersonal som brinner för att utvecklas, på ett ställe.
– Vi utvecklar produkter som förenklar vardagen inom omsorgsarbetet. Ett exempel är Samaritan, som är ett förvaringssystem för skyddsmaterial. Den hjälper till att strukturera och kvalitetssäkra att all personal alltid har tillgång till rätt skyddsmaterial vid utförande av kroppsnära arbeten. Huvudsyftet är att all skyddsutrustning förvaras på ett ställe, därför minskas smittspridning och vårdrelaterade sjukdomar.